Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

Informacja o otrzymaniu dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 jest kolejną edycją wieloletniego programu, nakierowanego na wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz modernizację bibliotek. Dzięki udziałowi w projekcie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pisarzowicach otrzymała  łącznie wsparcie finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 15 000,00 zł.

W ramach kierunku interwencji 3.2 zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 15 tys. zł (w tym 12 tys. zł zostaje dofinansowane).

W ramach kierunku interwencji 3.1 zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego wyniesie w całości 3750 zł (w tym 3000 zł jest dofinansowane).

logo stopka