Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

KOŃCZY SIĘ NABÓR WNIOSKÓW W PROGRAMIE STYPENDIALNYM „ZDOLNY ŚLĄSK”

Dwa tygodnie na złożenie wniosku o stypendium

Jeszcze tylko do 4 października 2021 uczniowie mogą składać wnioski o roczne stypendia „zDolny Śląsk”. Kandydatom na stypendystów Fundacja Edukacji Międzynarodowej (FEM) z Wrocławia oferuje wsparcie finansowe na rozwój talentów naukowych, artystycznych, sportowych i w działalności społecznej.

Szansę na roczne stypendia mają dzieci (od klasy 4 szkoły podstawowej) i młodzież (do absolwentów szkół średnich), którzy posiadają na sowim koncie ponadprzeciętne osiągnięcia.

Niezależnie od wybranej kategorii wszystkich kandydatów obowiązują ogólne dobre wyniki w nauce. Mile widziane będzie wykazanie, że jest się również aktywnym społecznikiem.

Szczegółowe warunki oraz wnioski konkursowe dostępne są na stronie organizatora https://www.fem.org.pl/nabor-wnioskow-w-xxi-edycji-programu-stypendialnego-zdolny-slask/

Wnioski należy składać wyłącznie drogą pocztową na adres FEM do 4 października 2021. Decyduje data stempla pocztowego.

Przewidziano przyznanie ok. 50 stypendiów w kwotach minimalnych od 2500 złotych (szkoła podstawowa) do 3500 złotych (szkoła średnia) na rok szkolny. Stypendia będą wypłacane w miesięcznych ratach. Stypendystów poznamy pod koniec listopada.

Konkurs organizowany jest po raz dwudziesty pierwszy przez FEM dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Budżet stypendialny zasiliły również wpłaty od osób fizycznych w ramach odpisu 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Zapraszamy wszystkich chętnych i prosimy o rzetelne udokumentowanie opisanych we wniosku sukcesów !

logo stopka