Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłasza nabór do programu „Wspólnie dla dziedzictwa 2020

Program „Wspólnie dla dziedzictwa” służy dofinansowaniu projektów realizowanych przez stowarzyszenia i fundacje, których celem jest identyfikacja, dokumentacja i/lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego oraz jego wartości, a także sprzyjanie społecznemu zaangażowaniu w ochronę i opiekę nad dziedzictwem, w tym nad zabytkami.

Stanowi on realizację zadania 3.2.1. „Program dotacyjny dla organizacji pozarządowych w zakresie popularyzowania i upowszechniania wiedzy o dziedzictwie kulturowym, budowania świadomości lokalnej, a także włączania społeczeństwa w opiekę nad zasobem dziedzictwa kulturowego” w ramach Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022, przyjętego uchwałą nr 82 Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie „Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022” (M. P. 2019, poz. 808).

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się fundacje i stowarzyszenia.

Aplikowanie odbywa się  za pomocą platformy informatycznej Witkac (www.witkac.pl).

Nabór wniosków do programu trwa do 9 lipca 2020 r. (do godz. 15.00)

UWAGA ! Na etapie naboru nie jest wymagane podpisane papierowe potwierdzenie złożenia wniosku.

Prosimy o uważne zapoznanie się z warunkami ubiegania się o dofinansowanie zawartymi w Regulaminie Programu.
Wskazówki do prawidłowego wypełnienia wniosku o dofinansowanie znajdują się w załączonej instrukcji wypełniania wniosku 2020.

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu z koordynatorem Programu:
Katarzyna Asińska-Paluch (kasinska@nid.pl)

Do pobrania:
REGULAMIN PROGRAMU WSPÓLNIE DLA DZIEDZICTWA 2020

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU
logo stopka