Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

Nowy sołtys sołectwa Henryków

Informujemy, że w związku z pisemnym zrzeczeniem się funkcji Sołtysa Sołectwa Henryków Lubański przez Panią Małgorzatę Pytel, Wójt Gminy Lubań  zgodnie ze statutem sołectwa, wydał zarządzenie  w sprawie objęcia funkcji Sołtysa Sołectwa Henryków Lubański.

W myśl zapisów statutu nie przeprowadza się kolejnych wyborów na sołtysa, a w  jego miejsce wstępuje kandydat, który w wyborach Sołtysa Sołectwa Henryków Lubański, przeprowadzonych w dniu 16 czerwca 2024 r., uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności. Zgodnie z przedmiotowym zarządzeniem nowym sołtysem sołectwa Henryków Lubański została Pani Ilona Crecy.

W załączeniu zarządzenie Nr 64/OW/2024 z dnia 03.07.2024 r.

logo stopka