Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

Oczekiwane inwestycje

W dniu 31 stycznia 2019 roku podpisane zostały umowy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego na realizację inwestycji w przebudowę obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne, które zakwalifikowały się do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Do współfinansowania zaliczono dwa wnioski złożone przez Gminę Lubań oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lubaniu.

Z pozyskanych środków gmina Lubań zrealizuje projekt pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Radostowie Średnim”. Środki finansowe, przyznane na realizację ww. zadanie to kwota 489 859,00zł. Celem projektu jest stworzenie miejsca, w którym możliwe będzie zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców, a także kultywowanie tradycji i integracja międzypokoleniowa. W ramach projektu przeprowadzony zostanie kapitalna modernizacja świetlicy, która będzie polegać w szczególności na przebudowie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, kuchni, wymianie konstrukcji dachu wraz z pokryciem i sufitem podwieszanym, przebudowie kotłowni, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji c.o., klimatyzacji, wykonaniu izolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych, wykonaniu nowych posadzek we wszystkich pomieszczeniach czy też  docieplenie ścian zewnętrznych.

Projektem, który będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu jest operacja p.n.: „Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Henrykowie Lubańskim – przebudowa budynku poszkolnego na Centrum Kultury na terenie Gminy. Projekt otrzymał maksymalne dofinansowanie w kwocie 500 000 zł. Jak sama nazwa projektu mówi, celem inwestycji jest wzbogacenie oferty kulturalnej i stworzenie warunków do zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Lubań, dzięki przebudowie budynku poszkolnego na Centrum Kultury. W ramach inwestycji planuje się przebudowę pomieszczeń, sanitariatów i kotłowni oraz ogólny remont pomieszczeń z wymianą okładzin podłogowych. Wykonana zostanie termoizolacja ścian zewnętrznych i dachu wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Dobudowany zostanie zewnętrzny dźwig platformowy dla niepełnosprawnych oraz przebudowane będą zewnętrzne schody z podestem i zadaszeniem przed wejściem głównym, zaplanowano wymianę pokrycia dachowego i instalacji odgromowej. Wewnętrzne instalacje sanitarne i elektryczne zostaną również przebudowane.

Wyżej przywołane inwestycje są długo oczekiwanymi ze strony mieszkańców, radnych jak i władz gminy. Nowe obiekty przyczynią się do zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych, a także rozwiążą problem odpowiedniego zagospodarowania czasu naszym mieszkańcom – bowiem po zakończeniu inwestycji, w świetlicy wiejskiej w Radostowie Średnim prowadzone będą różnego rodzaju zajęcia dodatkowe i inicjatywy społeczne. Natomiast GOKiS, bazując na najstarszym i unikatowym Cisie pospolitym o imieniu Henryk, planuje wprowadzić innowacyjne na skalę województwa, zajęcia edukacyjne o Cisie Henrykowskim. Odbiorcy warsztatów m.in. zdobędą widzę dotyczącą gatunków cisa pospolitego, wezmą udział w ścieżce edukacyjnej, będą mieli okazję wykonać wyroby promujące cisa.

 

logo stopka