Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

Ogłoszenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o rozpoczęciu procedury wyłaniania kandydatów organizacji pozarządowych na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji

Informujemy, że w dniu 24 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą Nr 1823/VI/20 ustalił tryb powołania członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.  Zgodnie z § 2, ust. 1, pkt. 4) wyżej wymienionej uchwały, ogłaszam rozpoczęcie procedury wyłaniania kandydatów organizacji pozarządowych na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Wyłonienie kandydatów organizacji pozarządowych odbywa się z uwzględnieniem zasady reprezentatywności – rozumianej, jako zachowanie proporcji w zakresie form prawnych, rodzajów działalności pożytku publicznego organizacji i podmiotów działających na terenie województwa dolnośląskiego oraz zapewnienie udziału przedstawicieli według miejsca prowadzenia działalności.

Każda organizacja może zgłosić jednego kandydata na członka Rady w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia to jest do dnia 23 marca 2020 r. za pomocą „Karty zgłoszenia kandydata na członka Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”, będącą załącznikiem nr 1 do uchwały oraz dołączając oświadczenie kandydata, będące załącznikiem nr 2 do uchwały.

Więcej informacji w Uchwale Nr 1823/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie trybu powołania członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Wszelkie pytania kierować proszę do:
Pani Renaty Pędziwiater,  tel. 71 770 40 78, e-mail: renata.pedziwiater@umwd.pl.
Pani Iwony Łyp, tel. 71 770 41 88, e-mail: iwona.lyp@umwd.pl.

OGŁOSZENIE

Dokumenty należy przesyłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Dział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 
Kancelaria Ogólna
ul. Walońska 3–5
50-413 Wrocław

logo stopka