Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) na realizację zadania publicznego pn. XXX Festiwal Muzyczny i Zlot Rodzin Abstynenckich Świeradów Zdrój 2024.

W dniu 23 kwietnia 2024 r., do Urzędu Gminy Lubań wpłynęła oferta złożona przez Lubańkie Stowarzyszenie Abstynentów „ODNOWA”, na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałanie uzaleznienion i patologiom społecznym pn. XXX Festiwal Muzyczny i Zlot Rodzin Abstynenckich Świeradów Zdrój 2024.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubań, na tablicach informacyjnych w siedzibie Urzędu Gminy Lubań oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubań: www.luban.ug.gov.pl, w zakładce „Ogłoszenia”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać pisemnie:
bezpośrednio w Referacie Prawnym i Administracji Urzędu Gminy Lubań
(w godzinach: poniedziałek 7:15 – 16:15, wtorek, środa, czwartek 7:15 – 15:15, piątek: 7:00 – 14:00),
drogą elektroniczną na adres e-mailowy: karolina.mokrowska@luban.ug.gov.pl,
listownie na adres: Urząd Gminy Lubań, ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań,

do dnia 06.05.2024 t. (decyduję data wpływu do Urzędu)

logo stopka