Przebudowa drogi gminnej w Henrykowie Lubańskim, Gmina Lubań

Gmina Lubań pozyskała środki na realizację inwestycji p.n. „Przebudowa drogi gminnej w Henrykowie Lubańskim, Gmina Lubań” w ramach Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Przebudowa drogi gminnej w Henrykowie Lubańskim obejmuje działki nr 1073/2, 1079, 1073/1, 1095/1, 121/1, 121/4, 121/5, 1103, 1098/1, 1102, 791 o długości 502,28 m wraz z przebudową istniejącego mostu. Na całej długości przyjęto przekrój drogowy nieograniczony bez krawężnikowy i o jednostronnym pochyleniu poprzecznym. Konstrukcja nawierzchni drogi: warstwa ścieralna – beton asfaltowy, gr. 4 cm, warstwa wiążąca – beton asfaltowy, gr. 5 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0-63 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowana cementem, gr. 15 cm. Na całej długości pobocza o konstrukcji : warstwa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm. Całkowity koszt wykonania robót to 724 823,47 zł. Środki pozyskane z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 688 582,30 zł. Termin zakończenia zadania: 30.11.2022 r.