Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

Rozdanie sprzętu komputerowego w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.

W dniach od 5 września 2022 r. do 8 września 2022 r. Wójt Gminy Lubań – Małgorzata Hercuń-Dąbrowicka, przekazała beneficjentom sprzęt komputerowy, pozyskany w ramach  Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.

Celem programu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” jest wsparcie rodzin pegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu, wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną, a także zniwelowanie nierówności między gminami popegeerowskimi, a resztą gmin.  W ramach tego programu dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR otrzymały sprzęt komputerowy.

Dzięki podjętym staraniom udało się pozyskać środki finansowe w kwocie 378.018,00 złotych na zakup 125 laptopów, 3 komputerów stacjonarnych oraz 1 tableta. Każdy z zakwalifikowanych i pozytywnie ocenionych beneficjentów otrzymał sprzęt, mysz oraz oprogramowanie antywirusowe.

Podczas rozdania obdarowani byli poproszeni o przestrzeganie procedury monitorowania i utrzymania efektów projektu do końca 2024 roku oraz bezpiecznego i uważnego użytkowania otrzymanego sprzętu.

Projekt sfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na walkę ze skutkami pandemii COVID-19 – React EU.

Gratulujemy wszystkim obdarowanym!

https://www.gov.pl/web/cppc/v-os-react-eu

logo stopka