Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

Spotkanie dotyczące analizy funkcjonowania aktualnego stanu środowiska, jego zasobów i innych uwarunkowań przyrodniczych Gminy Lubań

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Gminy Lubań na spotkanie dotyczące analizy funkcjonowania aktualnego stanu środowiska, jego zasobów i innych uwarunkowań przyrodniczych gminy, uwzględniając w szczególności zagadnienia w dziedzinie:  zasad gospodarowania odpadami komunalnymi, utrzymania czystości i porządku, ładu przestrzennego, poprawy jakości środowiska,  gospodarki wodnej, oczyszczania ścieków komunalnych czy  zieleni gminnej i zadrzewienia. Na spotkaniu wyznaczymy cele, kierunki i zadania, określimy plan działań gminy Lubań, zmierzając do poprawy jakości wszystkich komponentów środowiska na naszym terenie.
Na spotkanie zapraszam mieszkańców Gminy Lubań – wszystkich tych, którzy są lub chcą być  zaangażowani w rozwój szeroko rozumianej ochrony środowiska na naszym obszarze. To doskonała okazja, aby wspólnie zidentyfikować posiadane przez nas zasoby środowiska oraz omówić problemy związane z aktualną polityką ekologiczną gminy.

Podczas spotkania zostaną również omówione założenia Programu „Czyste Powietrze„, zasady oraz kryteria naboru dotyczące wypełnienia wniosków o dofinansowanie. 

Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Gminy Lubań w dniu 24 listopada 2021 r. o godz. 10.00
Zapraszam wszystkich mieszkańców i liczę na Państwa aktywny udział w spotkaniu.
UWAGA: Spotkanie odbędzie się w ścisłym reżimie sanitarnym. Uczestnicy spotkania proszeni są o zabranie maseczek.
logo stopka