Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

Spotkanie dotyczące rozwoju przedsiębiorczości lokalnej w Gminie Lubań

Startujemy z kolejnym spotkaniem, którego celem jest rozwój przedsiębiorczości lokalnej w Gminie Lubań. Ideą jego jest omówienie kierunków i zakresu działań na rzecz rozwoju lokalnych zasobów i wzmocnienie roli usług świadczonych w lokalnej społeczności. Temat przewodni to: targowisko gminne oraz internetowa Baza Informacji Turystycznej Gminy Lubań.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców, a w szczególności:
– lokalnych producentów i wytwórców produktów lokalnych,
– właścicieli gospodarstw agroturystycznych, obiektów noclegowych,
– osoby świadczące usługi z zakresu turystyki i rekreacji,
– rolników, sadowników i ogrodników,
– rękodzielników, artystów ludowych, osoby zajmujące się rzemiosłem tradycyjnym, artystycznym i twórczością ludową,
– stowarzyszenia promujące lokalne dziedzictwo kulturowe i lokalną turystykę,
– wszystkie osoby zainteresowane tematyką spotkania.
Spotkanie odbędzie się 17 sierpnia 2022 r. o godz. 16.00 w świetlicy wiejskiej Henrykowie Lubańskim.
Przyjedź do nas – wspólnie rozwijamy przedsiębiorczość w Gminie Lubań.
logo stopka