Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

Spotkanie z sołtysami

W dniu 20 czerwca br. na wniosek Aleksandry Chomicz Wójta Gminy Lubań w sali narad Urzędu odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne z sołtysami kadencji 2024-2029. Miało ono na celu przybliżenie tematów, z którymi sołtysi spotykają się w codziennej praktyce.

Dla uczestników kontynuujących pracę w swoich sołectwach szkolenie było okazją do przypomnienia i zgłębienia tematyki związanej z wybranymi elementami m.in. z aktualnym stanem prawnym dotyczącym gospodarki finansowej sołectw, zasadami funkcjonowania funduszu sołeckiego, jego roli i przeznaczenia.

Sołtysów czekają w najbliższym czasie pierwsze działania związane z organizacją zebrań wiejskich dot. wyboru Rad Sołeckich, a następnie w sprawie podziału środków z funduszu sołeckiego.

 

logo stopka