Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

W Centrum Integracji Społecznej w Henrykowie Lubańskim powstanie pracownia animacji i edukacji kulturalnej

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu z siedzibą w Lubaniu jest jednym z laureatów IV edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie”. Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi utworzona zostanie pracownia animacji i edukacji kulturalnej w Centrum Integracji Społecznej w Henrykowie Lubańskim. Otrzymany grant przeznaczymy na stworzenie ciekawego i przyjaznego miejsca dla dzieci, w którym będą organizowane atrakcyjne zajęcia i warsztaty. W ramach projektu zostaną zakupione kolorowe meble, dywan, pufy, pomoce i zabawki edukacyjne,  które pozwolą na atrakcyjną aranżację sali, zachęcającą  do zabawy i aktywności oraz wspomagającą rozwój dzieci. Naszym celem jest stworzenie dzieciom miejsca do aktywnego i kreatywnego spędzania czasu wolnego,  przestrzeni, w której pod okiem instruktorów będą mogły rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronie https://raport.pse.pl/pl/ oraz www.wzmocnijotoczenie.pl.

logo stopka