Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

Wyniki wyborów sołectwa Nawojów Łużycki

W dniu 22 maja 2024 r. w Sołectwie Nawojów Łużycki odbyło się zebranie wiejskie, podczas którego mieszkańcy wybierali Sołtysa i Radę Sołecką. Na stanowisko sołtysa ponownie wybrano Panią Beatę Łasica, która tę funkcję będzie pełnić trzecią kadencję.

Rada Sołecka wybrana została w składzie:
Aleksandra Bieluń,
Beata Kumoś,
Zofia Bettin,
Paweł Bieluń.
Wszystkim wybranym życzymy wszelkiej pomyślności i satysfakcji w pełnieniu funkcji. Wójt Gminy Lubań Aleksandra Chomicz dziękuję Mieszkańcom sołectwa za dużą frekwencję podczas zebrania.

logo stopka