Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

Zakończono realizację Projektu pn. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań na rok 2021

Jednym z priorytetów gminy są inwestycje dotyczące ochrony środowiska, które mają na celu podwyższenie bezpieczeństwa życia mieszkańców, również w sferze zdrowotnej. Od kilku lat samorząd intensywnie realizują m.in. program usuwania azbest z terenu Gminy Lubań.

W miesiącu wrześniu br. Gmina Lubań zakończyła realizację zadania pn.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań na rok 2021”.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny, polegający na demontażu, transporcie i utylizacji materiałów zawierających azbest w ilości 27,160 Mg. Azbest usunięto łącznie z 19 nieruchomości w następujących miejscowościach: Pisarzowice, Nawojów Śląski, Radostów Dolny, Henryków Lubański, Kościelnik, Radostów Średni, Kościelniki Dolne, Mściszów, Nawojów Łużycki.

Środki na realizację zadania pozyskano w ramach konkursu przeprowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na przedsięwzięcia związane z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na lata 2021-2023.  Całkowity koszt zadania wyniósł 28 497,32 z, z czego 13 201,98 zł to kwota dofinansowania.

Realizacja zadania pozwoliła na usunięcie i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań, co spowoduje eliminację skutków negatywnego oddziaływania azbestu na mieszkańców oraz na środowisko.

logo stopka