Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

Zakończono realizację Projektu: Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań na rok 2019

W listopadzie podpisano umowę dotacji nr 335/D/OZ/JG/2019na dofinansowanie zadania: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań na rok 2019”. Całkowity koszt zadania wyniósł 19 852,56 zł. Wartość kosztów kwalifikowalnych to: 18 382,00 zł.

Fundusz, w oparciu o Uchwałę Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu nr 344/2019 z dnia 05.08.2019 r. udzielił, Gminie Lubań dotację w kwocie 12 400,00 zł.

Środki na realizację zadania pozyskano w ramach Konkursu przeprowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na przedsięwzięcia związane z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2019.

Pierwszym z kroków w kierunku systematycznego usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań, było sporządzenie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań na lata 2015- 2032 oraz inwentaryzacji wyrobów azbestowych na terenie Gminy Lubań na potrzeby związane z przygotowaniem Programu, który uwzględnia następujące cele:

1.usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,

2. minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju,

3. likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Zadanie zrealizowano ze środków finansowych przeznaczonych na realizację gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Okres realizacji przedsięwzięcia to: 16.08.2019 r. do 12.09.2019 r.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny, polegający na usunięciu wyrobów zawierających azbest w ilości 26,260 Mg. Azbest usunięto łącznie z 16 nieruchomości. Na czterech nieruchomościach wykonano prace polegające na demontażu, transporcie i utylizacji płyt – łącznie 4,318 Mg. Z 12 nieruchomości odebrano wyroby zawierające azbest – łącznie 21,942 Mg.

 

 

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”

 

link do strony Funduszu: www.wfosigw.wroclaw.pl

 

 

logo stopka