Przekroczenia pyłu PM10 – Informacja z dnia 31.01.2019 r. Przekroczenia pyłu PM10 – Informacja z dnia 31.01.2019 r.

Przekroczenia pyłu PM10 – Informacja z dnia 31.01.2019 r.

4 Luty 2019 r. /  

Środki ostrożności: osoby wrażliwe powinny rozważyć ograniczenie czasu przebywania oraz wysiłku fizycznego na otwartym powietrzu (szczególnie w godzinach wieczornych).Zalecenia dla ludności po przekroczeniu dopuszczalnych stężeń pyłu PM10 w powietrzu: 1) unikanie palenia w piecach na paliwo stałe w...

Przekroczenia pyłu PM10 – Informacja z dnia 01.02.2019 r. Przekroczenia pyłu PM10 – Informacja z dnia 01.02.2019 r.

Przekroczenia pyłu PM10 – Informacja z dnia 01.02.2019 r.

4 Luty 2019 r. /  

Grupy ludności wrażliwe na zanieczyszczenia: osoby cierpiące na przewlekłe choroby układu oddechowego, choroby układu krążenia oraz alergiczne choroby skóry i oczu; osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.Środki ostrożności: osoby wrażliwe powinny rozważyć ograniczenie czasu przebywania oraz...