Zaproszenie na bezpłatne szkolenie on-line dla Kół Gospodyń Wiejskich Zaproszenie na bezpłatne szkolenie on-line dla Kół Gospodyń Wiejskich

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie on-line dla Kół Gospodyń Wiejskich

8 Sierpień 2022 r. /  

Operacja „Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW) współfinansowana przez „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy...

Konsultacje projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku w 2023 r.” Konsultacje projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku w 2023 r.”

Konsultacje projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi or ...

4 Sierpień 2022 r. /  

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konsultacje projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku w 2023 r.” Konsultacje odbędą się w terminie...

VII edycja ogólnopolskiego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów” VII edycja ogólnopolskiego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”

VII edycja ogólnopolskiego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”

26 Maj 2022 r. /  

Uprzejmie informujemy, że rozpoczął się nabór do VII edycji ogólnopolskiego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów” skierowanego do  Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.bitwaregionow.pl Na zgłoszenia czekamy do 31...

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a   Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a   

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a  

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057; ze zm.) na realizację zadania publicznego pn. Razem tworzymy sportową historię -  jubileuszowe obchody...

Zaproszenie do udziału w pracach nad Strategią ZIT ZOI Zaproszenie do udziału w pracach nad Strategią ZIT ZOI

Zaproszenie do udziału w pracach nad Strategią ZIT ZOI

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Lubań do udziału w pracach nad Strategią ZIT ZOI.  Strategia będzie wykorzystywana w związku z wydatkowaniem środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Na moment publikacji ankiety, Zarząd Województwa Dolnośląskiego...

RZĄDOWY PROGRAM „KLUB” – EDYCJA 2022 RZĄDOWY PROGRAM „KLUB” – EDYCJA 2022

RZĄDOWY PROGRAM „KLUB” – EDYCJA 2022

8 Kwiecień 2022 r. /  

Dotacje przyznawane w ramach programu mogą zostać przeznaczone na pokrycie: – wynagrodzeń szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe; – organizację obozów sportowych i/lub zakup sprzętu sportowego. Zajęcia oraz obozy sportowe mogą być skierowane wyłącznie do dzieci lub młodzieży poniżej 18...