Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a   Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a   

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a  

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057; ze zm.) na realizację zadania publicznego pn. Razem tworzymy sportową historię -  jubileuszowe obchody...

LGD PARTNERSTWO IZERSKIE – TRWAJĄ PRACE NAD LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU LGD PARTNERSTWO IZERSKIE – TRWAJĄ PRACE NAD LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU

LGD PARTNERSTWO IZERSKIE - TRWAJĄ PRACE NAD LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU

24 Maj 2022 r. /  

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie rozpoczęło pracę nad przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Serdecznie zapraszamy do włączenia się w proces budowy i opracowywania głównych założeń tego dokumentu. W każdej gminie, organizujemy spotkania, na które zapraszamy przedstawicieli samorządu,...

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY dla mieszkańców Gminy Lubań MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY dla mieszkańców Gminy Lubań

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY dla mieszkańców Gminy Lubań

24 Maj 2022 r. /  

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza mieszkańców Gminy Lubań do skorzystania z bezpłatnych konsultacji na temat wsparcia ze środków  Funduszy Europejskich. W ramach Mobilnego  Punktu  Informacyjnego,  pracownik Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Jeleniej...

Zaproszenie do udziału w pracach nad Strategią ZIT ZOI Zaproszenie do udziału w pracach nad Strategią ZIT ZOI

Zaproszenie do udziału w pracach nad Strategią ZIT ZOI

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Lubań do udziału w pracach nad Strategią ZIT ZOI.  Strategia będzie wykorzystywana w związku z wydatkowaniem środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Na moment publikacji ankiety, Zarząd Województwa Dolnośląskiego...

Powiatowy Konkurs na Najładniejszą Zagrodę Powiatu Lubańskiego Powiatowy Konkurs na Najładniejszą Zagrodę Powiatu Lubańskiego

Powiatowy Konkurs na Najładniejszą Zagrodę Powiatu Lubańskiego

19 Maj 2022 r. /  

Starostwo Powiatowe w Lubaniu wraz z Powiatowym Zespołem Doradców w Lubaniu Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, od lat są organizatorami Powiatowego Konkursu na Najładniejszą Zagrodę Powiatu Lubańskiego. Konkurs ten, cieszy się dużą popularnością wśród właścicieli zagród...

Henryki 2022 – Mlade Buky i stary cis Henryki 2022 – Mlade Buky i stary cis

Henryki 2022 – Mlade Buky i stary cis

17 Maj 2022 r. /  

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w partnerstwie z czeską Gminą Mlade Buky realizuje projekt, który ma celu włączenie mieszkańców pogranicza we wspólne przedsięwzięcia kulturalne. Całkowity przewidywany koszt realizacji projektu to kwota 12 668,11 €. Projekt zatwierdzony do dofinansowania w ramach XV...

Konkurs „Piękna i aktywna wieś Gminy Lubań” na rok 2022 Konkurs „Piękna i aktywna wieś Gminy Lubań” na rok 2022

Konkurs „Piękna i aktywna wieś Gminy Lubań” na rok 2022

6 Maj 2022 r. /  

Ruszyła kolejna edycja konkursu „Piękna i aktywna wieś Gminy Lubań” na rok 2022. Konkurs już na trwałe wpisał się w kalendarz organizowanych przedsięwzięć na terenie naszej gminy - umożliwia wyłonienie najpiękniejszych i najaktywniejszych społeczności lokalnych, które w swoich wsiach są motorem...

Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy Lubań Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy Lubań

Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy Lubań

5 Maj 2022 r. /  

  Wójt Gminy Lubań, uprzejmie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 18/2022 Wójta Gminy Lubań z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lubań - od 1 maja 2022 r., zostają zmienione godziny pracy Urzędu Gminy Lubań.     Z dniem 1 maja...