Możliwość pracy i głosowania on-line – zmiany w ustawach o fundacjach i Prawa o stowarzyszeniach. Możliwość pracy i głosowania on-line – zmiany w ustawach o fundacjach i Prawa o stowarzyszeniach.

Możliwość pracy i głosowania on-line - zmiany w ustawach o fundacjach i Prawa o stowarzyszeniach.

12 Maj 2020 r. /  

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.695 z 17.04.2020 r.) o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wprowadza zapisy umożliwiające pracę on-line organów zarządzających fundacjami i stowarzyszeniami. Zmienione zostają art. 16 ustawy o fundacjach i...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2020 r. – Poprawa bazy sportowej Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2020 r. – Poprawa bazy sportowej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2020 r. – Popraw ...

24 Marzec 2020 r. /  

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: (71) 770 41 05 Uchwała Zarządu Województwa Ogłoszenie konkursowe Załącznik nr 2 Załącznik nr 6 Wzór...

„MOJE MIEJSCE NA ZIEMI” – 3. EDYCJA PROGRAMU GRANTOWEGO FUNDACJI ORLEN DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH „MOJE MIEJSCE NA ZIEMI” – 3. EDYCJA PROGRAMU GRANTOWEGO FUNDACJI ORLEN DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

„MOJE MIEJSCE NA ZIEMI” - 3. EDYCJA PROGRAMU GRANTOWEGO FUNDACJI ORLEN DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

12 Marzec 2020 r. /  

Granty w wysokości 5 000, 10 000, 15 000 i 20 000 zł Fundacja ORLEN przyzna na realizację projektów związanych z: ekologią, sportem, bezpieczeństwem, kulturą, ochroną zwierząt czy zrównoważonym rozwojem. O wsparcie ubiegać się mogą nie tylko organizacje pozarządowe, ale też instytucje kultury,...

Ogłoszenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o rozpoczęciu procedury wyłaniania kandydatów organizacji pozarządowych na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji Ogłoszenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o rozpoczęciu procedury wyłaniania kandydatów organizacji pozarządowych na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji

Ogłoszenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o rozpoczęciu procedury wyłaniania kandydatów organizacji pozarz ...

11 Marzec 2020 r. /  

Wyłonienie kandydatów organizacji pozarządowych odbywa się z uwzględnieniem zasady reprezentatywności – rozumianej, jako zachowanie proporcji w zakresie form prawnych, rodzajów działalności pożytku publicznego organizacji i podmiotów działających na terenie województwa dolnośląskiego oraz...

Badania ankietowe gospodarstw domowych w 2020 roku Badania ankietowe gospodarstw domowych w 2020 roku

Badania ankietowe gospodarstw domowych w 2020 roku

24 Luty 2020 r. /  

Za pomocą załączonych plakatów, chcemy poinformować mieszkańców gminy jakie badania są obecnie prowadzone w województwie dolnośląskim oraz w jaki sposób można potwierdzić tożsamość ankieterów, którzy zgłoszą się z prośbą o udział w statystycznych badaniach...

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dotyczących utworzenia i prowadzenia Centrów Aktywności Obywatelskiej w 2020 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dotyczących utworzenia i prowadzenia Centrów Aktywności Obywatelskiej w 2020 r.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dotyczących utw ...

20 Luty 2020 r. /  

W ramach konkursu zlecone będą zadania polegające na utworzeniu i prowadzeniu 8 (ośmiu) Centrów Aktywności Obywatelskiej, których głównym celem będzie aktywizacja społeczności lokalnych na Dolnym Śląsku i wzmacnianie postaw obywatelskich w zakresie: 1) prowadzenia międzypokoleniowych działań...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2020 r. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2020 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa ob ...

20 Luty 2020 r. /  

Celem konkursu ofert jest wyłonienie i wsparcie działań podejmowanych na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Dolnym Śląsku wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Odbiorcami zadań są mieszkańcy województwa dolnośląskiego, dolnośląskie organizacje pozarządowe oraz...