Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

Bank Młodych Mistrzów Sportu

Przedmiotem wsparcia są projekty promujące zasady fair-play w sporcie. Wnioski o dofinansowanie mogą składać instytucje lub organizacje społeczne non-profit, które posiadają osobowość prawną i organizują zawody sportowe dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 26 lat.

Kto może złożyć wniosek ?

Instytucje lub organizacje społeczne non-profit, które posiadają osobowość prawną i organizują zawody sportowe dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 26 lat – np. fundacje, szkoły, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego.
Wniosków nie mogą składać podmioty komercyjne oraz indywidualne osoby fizyczne.

Na co można uzyskać wsparcie ?

Projekty służące rozwojowi grup dzieci i młodzieży na płaszczyźnie sportowej, edukacyjnej, w zakresie fair-play w sporcie.
Preferowane są projekty promujące zasady fair-play w sporcie.

Opis:

Organizatorem programu jest Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego.
Cel: wsparcie realizacji projektów służących rozwojowi m.in. grup dzieci i młodzieży na płaszczyźnie sportowej, edukacyjnej w zakresie fair-play w sporcie.
Beneficjentami projektu muszą być osoby, które ukończyły 5 rok życia i nie ukończyły 26 roku życia w dniu 15.10.2021.
W ramach jednego naboru jedna organizacja może złożyć maks. jeden wniosek.
Koszt koordynatora projektu = maks. 10% otrzymanej kwoty grantu.
Przyznane środki nie mogą służyć do pokrywania kosztów administracyjnych np. energii, ogrzewania czy też kosztów prowadzenia księgowości.

Termin składania wniosków:

15 listopada 2021

Źródło / Więcej informacji: 

Ogłoszenie o naborze wniosków

logo stopka