Trwają konsultacje społeczne projektu Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2021–2030. Trwają konsultacje społeczne projektu Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2021–2030.

Trwają konsultacje społeczne projektu Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2021–2030.

13 Kwiecień 2021 r. /  

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił 08.04.2021 otwarcie konsultacji społecznych projektu Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2021-2030. W ramach konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się oraz wyrażenia opinii i uwag do projektu Dolnośląskiej Strategii...

Zaproszenie do prac nad projektem „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowych oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku w 2022 roku. Zaproszenie do prac nad projektem „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowych oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku w 2022 roku.

Zaproszenie do prac nad projektem „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami poza ...

23 Marzec 2021 r. /  

Samorząd Województwa Dolnośląskiego rozpoczyna prace nad projektem „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowych oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku w 2022 roku". Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” w 2021 r. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” w 2021 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działal ...

19 Marzec 2021 r. /  

Na podstawie art. 5, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) oraz na podstawie uchwały nr XXXIII/556/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu...

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2021 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2021 roku

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury ...

18 Marzec 2021 r. /  

W dniu 16 marca 2021 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę nr 3493/VI/21 o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej 2021 r. Warunki realizacji zadań, kryteria oceny formalnej i merytorycznej zadań określa ogłoszenie konkursowe...