Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

Edukacja przedszkolna bez barier

Gmina Lubań zakończyła realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa budynku szkolnego w miejscowości Kościelnik”. Długo wyczekiwany projekt oficjalnie dobiega końca – w dniu 19 grudnia 2018 r. odbył się odbiór zadania. 

Przedmiotem przedsięwzięcia była rozbudowa budynku szkolnego w Kościelniku polegająca na budowie sal przedszkolnych z niezbędnym zapleczem higieniczno – sanitarnym i gospodarczym. Zakres inwestycji obejmował:
– przebudowę fragmentu dachu istniejącego budynku zaplecza Sali gimnastycznej,
– wykonanie przemurowań, w tym przemurowań otworów okiennych i drzwiowych zewnętrznych,
– montaż stolarki okiennej w miejscach przemurowanych otworów okiennych i drzwiowych,
– budowa części przedszkolnej (roboty budowlane i zbrojarskie, murowe, izolacyjne, ciesielskie, dekarskie i blacharskie, stolarskie, instalacyjne, tynkarskie, malarskie, podłogowe itp.)

Rozbudowa szkoły w Kościelniku była dla naszego samorządu bardzo ważną inwestycją. Placówka od lat borykała się z problemem lokalowym – to właśnie one w znacznym stopniu ograniczały możliwość stworzenia przedszkola i utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. W celu podniesienia standardów nauczania w gminnych placówkach edukacyjnych i zapewnienia naszym uczniom lepszych warunków lokalowych do nauki, należało niezwłocznie przystąpić do opracowania planu rozbudowy obiektu. Mam nadzieje, że obecne warunki jakie proponuje szkoła w Kościelniku spełnią oczekiwania naszej kadry nauczycielskiej, jak i uczniów – mówi Wójt Gminy Lubań Zbigniew Hercuń. 

Projekt został współfinansowany ze środków dotacji celowej budżetu państwa. Całkowita wartość inwestycji to 736 800,00 zł, z czego 338 567,04 zł to kwota dofinansowania. 

Warto dodać, że dzięki rozbudowie obiektu, placówka w Kościelniku będzie także lepiej przygotowana do realizacji projektu pn. „Przedszkolaki przyszłością Gminy – równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez stworzenie oddziałów integracyjnych na terenie Gminy Lubań”, który uzyskał dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu będzie zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych i podniesienie jakości wychowania przedszkolnego, poprzez stworzenie nowych miejsc dla dzieci, rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia specjalistyczne oraz zakupu wyposażenia umożliwiającego dostosowanie pomieszczeń przedszkolnych. 

logo stopka