Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

Zakończono inwestycje na drogach Gminy Lubań, które dofinansowane zostały ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczonych na likwidację skutków powodzi i nawalnych opadów deszczu. W ramach podziału środków, uwzględniono dofinansowanie infrastruktury drogowej w miejscowości Radostów Dolny i Kościelnik.

Prowadzone inwestycje dotyczyły Przebudowy drogi w miejscowości Kościelnik oraz odbudowy drogi w miejscowości Radostów Dolny wraz z mostem nad ciekiem Lubiąża.

W Kościelniku przebudowano odcinek drogi o długości 175 m z jezdnią o szerokości 3 m. Na całej długości wykonano obustronne pobocza oraz rów drogowy – ułożono dwie warstwy masy mineralno-butomicznej (warstwa wiążąca gr. 4 cm i warstwa ścieralna gr. 4 cm).

Natomiast w Radostowie Dolnym odbudowano odcinek drogi o długości 400 m – wykonano nawierzchnię z masy mineralno-asfaltowej wraz z wykonaniem pobocza. Ze względu na uszkodzenia istniejącego tam obiektu mostowego podczas powodzi, dokonano jego odbudowy. Dodatkowo, na dojazdach do obiektu mostowego wykonano drogowe bariery ochronne nad istniejącym przepustem.
Wartość obu inwestycji to 696 317,51 zł, z czego 558 450,00 zł to kwota dofinansowania.

Pozyskane środki finansowe umożliwiły gminie wyremontowanie dróg uszkodzonych podczas ulewnych deszczów, które miały miejsce w latach poprzednich. Jak podkreśla Wójt Gminy Lubań Zbigniew Hercuń są to kolejne inwestycje ujęte w protokole szkód, które doczekały się realizacji. Drogi te przez dłuższy czas były w fatalnym stanie – odnowione nawierzchnie poprawią bezpieczeństwo i komfort podróżowania a poziom techniczny tych dróg zostanie znacznie podwyższony.

Odbudowy drogi w miejscowości Radostów Dolny wraz z mostem nad ciekiem Lubiąża:

 

Przebudowy drogi w miejscowości Kościelnik:

 

 

logo stopka