Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

Gmina Lubań zakończyła dwie inwestycje drogowe

Gmina Lubań sukcesywnie realizuje zadania związane z poprawą jakości dróg gminnych. Dostępność komunikacyjna to ważny element jakości życia, dlatego pod koniec października 2019 r. oddane zostały do użytku dwie drogi w miejscowości Uniegoszcz. Inwestycja pn. „Przebudowa drogi ul. Za Torem w Uniegoszczy” i „Przebudowa drogi ul. Żwirowa Uniegoszcz”, dotyczyła poprawy stanu technicznego dróg gminnych.

Prace remontowe wykonane przy ul. Za Torem w Uniegoszczy, obejmowały wykonanie przebudowy odcinka drogi o długości 222,70 m o nawierzchni mineralno-asfaltowej do istniejącej sieci drogowej. Na całym odcinku drogi wykonano obustronne pobocza oraz przebudowano istniejące zjazdy. Co więcej, na początku trasy wymieniono dwa istniejące wpusty uliczne oraz ułożono odcinek ścieku kostki kamiennej mający za zadanie odebrać wody opadowe z nawierzchni. Wartość wykonanych robót wynosi 237 956,42 zł.

W tym samym czasie dobiegła końca również inwestycja drogowa przy ul. Żwirowej w Uniegoszczy. Zakres rzeczowy robót obejmował przebudowę odcinka drogi o łącznej długości 163,54 m. Wykonana została droga z jednią o nawierzchni mineralno-asfaltowej oraz z odwodnieniem w postaci ścieków z kostki kamiennej.Ponadto, wymieniono wpusty uliczne odprowadzające wody opadowe do dwóch studni chłonnych. Na całym odcinku drogi wykonane zostały pobocza. Koszt realizacji zadania wyniósł 240 783,27 zł.

Są to inwestycje potrzebne dla lokalnej społeczności o które mieszkańcy zabiegali od kilku lat. Wykonanie tych inwestycji poprawi możliwości komunikacyjne gminy, jak również polepszy komfort życia mieszkańców. Przebudowa i poprawa infrastruktury dróg w Gminie Lubań z całą pewnością usprawni płynność ruchu oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa dla ludzi i pojazdów korzystających z tych dróg. Realizując zaplanowane na ten rok inwestycje w postaci budowy dróg gminnych z całą pewnością przyniesie długoterminowe korzyści dla wszystkich.

logo stopka