Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

Remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Radogoszczy zakończony

Gmina Lubań zakończyła inwestycję pn. „Poprawa akustyki w świetlicy wiejskiej w Radogoszczy – etap I przebudowa podłogi”. Oficjalny odbiór prac remontowych, miał miejsce 22 października br.

Przedmiotem zadania było zdemontowanie istniejącej podłogi drewnianej w świetlicy i wykonanie m.in. izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych z folii polietylenowych, podkładów betonowych, a następnie ułożenie nawierzchni z deski barlineckiej (o najwyższych parametrach odpornościowych między innymi na ścieranie) – centralnej części oraz okładziny podłogowej z płytek z kamieni sztucznych wokół sali wraz z cokolikami przyściennymi.

Celem głównym zadania było podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców gminy Lubań oraz wsparcie aktywności mieszkańców oraz ich inicjatyw lokalnych, poprzez poprawę warunków akustycznych pomieszczenia świetlicy, jego funkcjonalności i estetyki. Cel ten został osiągnięty, bowiem istotnym efektem projektu będzie wzrost aktywności i integracji mieszkańców – wyremontowany obiekt zachęci do realizacji kolejnych przedsięwzięć poprawiających wizerunek i warunki życia na obszarach wiejskich, będzie miejscem wspólnych działań dla mieszkańców – miejscem organizacji imprez kulturalno-rekreacyjnych, festynów i innych imprez okolicznościowych.

Jak podkreśla Zbigniew Hercuń Wójt Gminy Lubań – „Podłoga w świetlicy wiejskiej w Radogoszczy od dawna wymagała generalnego remontu. Dzięki pozyskanym przez gminę środkom zewnętrznym, nasi mieszkańcy mogą cieszyć się odnowioną świetlicą. Z całą pewnością przedsięwzięcie to przyczyni się do jeszcze większej aktywizacji mieszkańców Gminy Lubań. Jako wójt gminy,  pragnę aby ta wieś rozwijała się, a mieszkańcy mieli gdzie spotykać się i rozwijać swoje zainteresowania, aktywne organizując szereg działań – zaczynając od organizacji wspólnych zebrań, a kończąc na imprezach, spotkaniach i warsztatach odbywających się w świetlicy. Dlatego, warto zaznaczyć, że inwestycja ta pomimo, że dotyczy wyłącznie remontu podłogi, będzie w późniejszych latach kontynuowana w zakresie wykonania kompleksowej modernizacji świetlicy wiejskiej w Radogoszczy”.

Projekt odpowiada na rosnące zainteresowanie mieszkańców Radogoszczy uczestnictwem w wydarzeniach i zajęciach kulturalnych, integracyjnych i okolicznościowych. Wykonanie nowej podłogi poprawiło komfort i jakość tych wydarzeń. Realizacja projektu podniosła standard użytkowy świetlicy oraz zapewniła jej pełnienie nowych funkcji społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych jako centrum życia społeczności lokalnej, co stanowi jeden z celów i zadań ogólnych w Sołeckiej Strategii rozwoju wsi Radogoszcz na lata  2017-2027.

Na niniejsze zadanie Gmina Lubań pozyskała dofinansowanie w kwocie 30 000,00 zł w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 86 000,00 zł.

logo stopka