Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

Konkurs grantowy „Moja Mała Ojczyzna"

Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego  im. J. K. Steczkowskiego ogłosiła nabór wniosków w ramach konkursu grantowego „Moja Mała Ojczyzna”. Konkurs jest skierowany do lokalnych społeczności poniżej 100 tys. mieszkańców. Nabór wniosków trwa do 31.07.2020.

Celem konkursu jest aktywizowanie społeczności lokalnych do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym oraz innowacyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznej, poprawa jej estetyki, funkcjonalności lub modernizacja.

Wnioski mogą składać:
1. Fundacje.
2. Stowarzyszenia.
3. Biblioteki publiczne.
4. Domy kultury.
5. Jednostki samorządu terytorialnego.
6. Koła gospodyń wiejskich.

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

1. Poprawę lokalnej przestrzeni publicznej towarzyszącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców.

2. Pielęgnowanie patriotyzmu lokalnego poprzez upamiętnienie wydarzeń, miejsc oraz bohaterów historycznych.

3. Wsparcie infrastruktury placówek oświatowych.

4.  Wsparcie infrastruktury placówek opiekuńczo-wychowawczych.

5. Zakup sprzętu związanego z prowadzonym Projektem.

6. Porady specjalistyczne będące spójnym i uzasadnionym elementem projektu.

7.  Zakup artykułów spożywczych, którego koszt nie przekracza 500,00 złotych brutto, na uroczyste zakończenie zrealizowanego projektu.

8. Koszt usługi księgowej nieprzekraczający 500,00 złotych brutto.

9. Koszt tablicy informacyjnej.

 

Wysokość dofinansowania dla projektu: 30000,00 zł (100%, brak wkładu własnego)

Czas trwania projektu: 1-6 miesięcy (min. 30 dni – maks. 183 dni), 4.01-31.08.2021.

W ramach naboru zostanie dofinansowanych  maksymalnie 30 najlepszych projektów.
Okres trwałości realizowanych projektów wynosi 5 lat od zawarcia umowy.

Koszty niekwalifikowalne:
1. Bieżąca działalność wnioskodawcy (np. opłaty za media).
2. Wynagrodzenia dla koordynatorów.
3. Organizacja  zajęć, warsztatów, kursów.
4. Organizacja konkursów, festiwali, koncertów.
5. Wycieczki, nagrody.
6. Wyjazdy, turnusy, kolonie, itp.

 

Więcej informacji:

https://www.fundacja.bgk.pl/program/moja-mala-ojczyzna/

logo stopka