Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

Konkurs „Piękna i aktywna wieś Gminy Lubań” na rok 2022

Ruszyła kolejna edycja konkursu „Piękna i aktywna wieś Gminy Lubań” na rok 2022. Konkurs już na trwałe wpisał się w kalendarz organizowanych przedsięwzięć na terenie naszej gminy – umożliwia wyłonienie najpiękniejszych i najaktywniejszych społeczności lokalnych, które w swoich wsiach są motorem ich rozwoju.
Komisja konkursowa sześć razy odwiedzi wszystkie sołectwa – oceni każde z nich w sposób indywidualny podczas wizji lokalnych oraz na podstawie przedstawionych sprawozdań z podjętych działań w ramach konkursu. Punkty zostaną przyznane w następujących obszarach:
1. Estetyka wsi
2. Odnowa wsi
3.Promocja wsi
Przedstawiciele Urzędu na bieżąco będę oceniać m.in.:
– zagospodarowanie terenów i obiektów publicznych oraz posesji prywatnych,
– realizacja działań z planów strategicznych oraz racjonalne wydatkowanie środków w ramach funduszu sołeckiego na rzecz rozwoju wsi, dbałość o zachowanie specyfiki wsi, jej historii i tradycji,
– realizację działań i inicjatyw oddolnych – podejmowane projekty i przedsięwzięcia inwestycyjne, integracyjne oraz rekreacyjne,
– zaangażowanie społeczności lokalnej w życie kulturalne i społeczne wsi,
– współdziałanie z innymi społecznościami, lokalnymi organizacjami, stowarzyszeniami na rzecz rozwoju wsi, partnerskie działania sołectwa oraz współdziałanie z władzami gminy,
– umiejętne pozyskiwanie środków na rozwój sołectwa i wykorzystanie zewnętrznych form wsparcia,
– aktywność sołectwa w mediach społecznościowych, sposób komunikacji między mieszkańcami, dokumentowanie podejmowanych działań i inicjatyw,
– podejmowane akcje informacyjno-promocyjne na rzecz rozwoju sołectwa, wykonywane materiały promocyjne wsi.
Każda miejscowość, biorąca udział w konkursie, dysponuje sporym potencjałem, dlatego też walka jest zacięta. Ważnym czynnikiem warunkującym sukces jest partnerskie podejście i aktywność mieszkańców. Współpracować warto, ponieważ nagrodzone sołectwa otrzymają nagrody finansowe z przeznaczeniem na cele publiczne. Ponadto, w ramach konkursu zaplanowano również nagrody w formie wyróżnień.
Pierwsza wizja lokalna wsi i ich ocena, odbędzie się już 23 maja 2022 r. Liczymy, że nasza inicjatywa zachęci Państwa do aktywnego udziału w konkursie.
Wszystkim uczestnikom konkursu życzymy powodzenia.
logo stopka