Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

Nowy sprzęt dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lubań

W miesiącu lipcu br., jednostki OSP, przy współpracy z Gminą Lubań, przystąpiły do Programu „Mały Strażak”, ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Celem konkursu jest podnoszenie/unowocześnienie potencjału techniczno/chemicznego służb ratowniczych powołanych do zapobiegania i likwidacji zagrożeń środowiska i poważnych awarii i ich skutków mających wpływa na środowisko na terenie województwa dolnośląskiego. Pozyskane środki finansowe można było wykorzystać na doposażenie jednostek OSP w sprzęt do zapobiegania i likwidacji zagrożeń środowiska i poważnych awarii oraz ich skutków mających wpływ na środowisko.

Miło nam poinformować, że wszystkie złożone wnioski aplikacyjne w ramach przedmiotowego konkursu, otrzymały dofinansowanie. Wsparciem zostały objęte jednostki OSP z Pisarzowic, Henrykowa Lubańskiego, Radostowa Górnego i Mściszowa. Kwota otrzymanej dotacji stanowi 90% wartości zadania. Pozyskane dofinansowanie przeznaczone zostało następująco:

  1. Ochotnicza Straż Pożarna w Pisarzowicach – W ramach realizacji zadania zakupiono kamerę termowizyjną. Zakup tego sprzętu był niezwykle istotnym elementem w rozszerzeniu możliwości zabezpieczenia środowiska naturalnego – pozwala na bardzo szybkie wykrycie ukrytego pożaru i, co za tym idzie – natychmiastowe podjęcie działań. Całkowity koszt zadania wyniósł 9 840,00 zł, w tym wysokość dotacji:  8 856,00 zł.
  2. Ochotnicza Straż Pożarna w Radostowie Górnym – W ramach zadania zakupiono niezbędne wyposażenie, w skład którego wchodzą: mostki przejazdowe gumowe -2 sztuki, piła do betonu i metalu – 1 sztuka, Hydronetak Cobra plecakowa – 1 sztuka, smok ssawny 110 – 1 sztuka, Prądownica wodna Mgokador 500 – 2 sztuki oraz wąż strażacki W 52 – 4 sztuki. Całkowity koszt zadania wyniósł 9 390,87 zł, w tym wysokość dofinansowania: 8 451,00 zł.
  3. Ochotnicza Straż Pożarna w Mściszowie – Zakupiono piłę do cięcia betonu i metalu – 1 sztuka i piłę do cięcia drewna – 1 sztuka, wąż ssawny 2,5/110 – 3 sztuki oraz smok ssawny 110. Całkowity koszt zadania wyniósł 9 175,80 zł, w tym dofinansowanie: 8 258,00zł.
  4. Ochotnicza Straż Pożarna w Henrykowie Lubańskim – Zakup wyposażenia technicznego, w skład którego wchodzą: wąż strażacki W 52 – 5 sztuk i wąż strażacki W 75 – 3 sztuki, najaśnica akumulatorowa Peli Ralis 9430 – 1 sztuka oraz prądownica wodna Mgokador 500 – 1 sztuka. Całkowity koszt zadania wyniósł 7 848,17 zł, w tym dotacja: 7 063,00 zł.

Z całą pewnością zakupiony sprzęt przyniesie duże zyski w zakresie bezpieczeństwa, ratowania i ochrony życia – umożliwi sprawne i kompleksowe zwalczanie klęsk żywiołowych. Zwiększą bezpieczeństwo i gotowość operacyjną jednostki oraz poprawi skuteczność prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych, jak i umożliwi likwidację skutków skażeń środowiska w oparciu o nowoczesny sprzęt.

Straż pożarna jest obecnie służbą ratowniczą – to od właściwego przygotowania sprzętowego jednostki zależy skuteczność niesionej przez nich pomocy. Bez odpowiedniego wyposażenia  niemożliwe jest podjęcie skutecznych działań mających na celu likwidację licznych zagrożeń czy pomoc ofiarom zdarzeń. W związku z tym, bezpieczeństwo i ochrona jest priorytetem, podczas akcji ratowniczych. Stąd też potrzeba realizacji projektu. Pozyskane środki zewnętrzne, to duża pomoc – dzięki nim możemy rozwijać naszą gminę. W tym przypadku pomoc jest wyjątkowa, bo pozyskana jest na sprzęt ratujący życie, który podniesie poziom bezpieczeństwa dla naszych mieszkańców, a dla druhów warunki pracy– mówi Zbigniew Hercuń – Wójt Gminy Lubań.  

 

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”

link do strony Funduszu: www.wfosigw.wroclaw.pl

 

logo stopka