Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a

Podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Treść ogłoszenia wraz z ofertą dostępna jest pod linkiem:

BIP – Gmina Lubań – Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571; ze zm.) na realizację zadania publicznego pn. Zakup strojów ludowych dla zespołu śpiewaczego Klubu Seniora „Radostowianie”. (sputnik.pl)

logo stopka