Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a  

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057; ze zm.) na realizację zadania publicznego pn. Razem tworzymy sportową historię –  jubileuszowe obchody 70-lecia działalności Ludowego Zespołu Sportowego  „LZS Radostów”.

W dniu 19 maja 2022 r. do Urzędu Gminy Lubań wpłynęła oferta złożona przez Ludowy Zespół Sportowy „LZS Radostów”, na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  pn. Razem tworzymy sportową historię –  jubileuszowe obchody 70-lecia działalności Ludowego Zespołu Sportowego  „LZS Radostów”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubań, na tablicach informacyjnych w siedzibie Urzędu Gminy Lubań oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubań: www.luban.ug.gov.pl, w zakładce „Ogłoszenia”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać pisemnie:

  • bezpośrednio w Referacie Prawnym i Administracji Urzędu Gminy Lubań  (w godzinach: poniedziałek 7:15 -16:15, wtorek, środa, czwartek 7:15 – 15:15, piątek: 7:00 – 14:00),
  • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: patrycja.slimak@luban.ug.gov.pl,
  • listownie na adres: Urząd Gminy Lubań, ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań,

 do dnia 31.05.2022 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

logo stopka