Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2020 r.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Celem konkursu ofert jest wyłonienie i wsparcie działań podejmowanych na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Dolnym Śląsku wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Odbiorcami zadań są mieszkańcy województwa dolnośląskiego, dolnośląskie organizacje pozarządowe oraz dolnośląskie oddziały organizacji mających swoją siedzibę poza Dolnym Śląskiem. Zadania powinny być skierowane do mieszkańców z co najmniej dwóch powiatów Województwa Dolnośląskiego.

Konkurs w szczególności ma na celu:

• wsparcie podnoszenia kompetencji niezbędnych do radzenia sobie z zagrożeniami cywilizacyjnymi przez młodzież;

• wspieranie działań świadczących specjalistyczną pomoc w sytuacjach kryzysowych dla wymienionej grupy wiekowej.

W ramach konkursu przewiduje się wsparcie realizacji następujących zadań:

• prowadzenie działań integracyjnych dla młodzieży, szczególnie zagrożonej wykluczeniem społecznym;

• prowadzenie dla młodzieży spotkań, zajęć edukacyjnych, spotkań dyskusyjnych, konsultacji społecznych, forów, zajęć plenerowych;

• prowadzenie dla młodzieży warsztatów i szkoleń podnoszących poziom wiedzy obywatelskiej oraz kompetencji społecznych;

• prowadzenie dla młodzieży działań świadczących specjalistyczną pomoc w sytuacjach kryzysowych.

Celem realizacji zadań jest wzmocnienie młodzieży w radzeniu sobie z współczesnymi zagrożeniami cywilizacyjnymi oraz wzmocnienie umiejętności w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych.

Na potrzeby konkursu młodzież rozumiana jest jako uczniowie klas 6 – 8 szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół na poziome szkolnictwa średniego.

Oferty należy składać od 17.02.2020 r. do 11.03.2020 r.

Wersję papierową i papierową wygenerowaną z Generatora eNGO należy złożyć na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Dział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Kancelaria Ogólna ul. Walońska 3-5 50–413 Wrocław.

W wersji elektronicznej przesłanej ePUAP-em, w piśmie ogólnym należy wpisać nazwę „Otwarty konkurs ofert – rozwój społeczeństwa obywatelskiego 2020” oraz nazwę wydziału: Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Dział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty w wersji papierowej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (sposób I i sposób II) albo data wpływu oferty podpisanej podpisem zaufanym przesłanej na platformie ePUAP do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (sposób III).

O dacie złożenia wersji papierowej oferty decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego

Więcej informacji:

http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/artykul/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-wsparcia-dzialan-na-rzecz-rozwoj-17/

logo stopka