Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

Przebudowa drogi gminnej w Henrykowie Lubańskim

Bezpieczeństwo, jakość i dostępność dróg lokalnych jest priorytetem władz samorządu Gminy Lubań. W związku z powyższym, kolejna droga gminna została przebudowana. 10 grudnia br. zakończyły się prace związane z przebudową odcinka drogi w Henrykowie Lubańskim i została oddana do użytkowania dla naszych mieszkańców.

Zakres rzeczowy zadania pn. „Przebudowa drogi w Henrykowie Lubańskim dz. nr 1207”, obejmował budowę II etapu tj. od km 0+145,68 m do km 0+472,00 m. W ramach zadania inwestycyjnego, wykonano roboty związane z przebudową odcinka drogi o łącznej długości 326,32 m – zakres prac obejmował: wykonanie podbudowy z kamienia łamanego, ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej o szer. 3,50 m, ułożenie warstwy jezdnej z mieszanki mineralno -asfaltowej o szer. 3,50 oraz wykonanie obustronnych poboczy z kamienia łamanego o szer. 0,75 m.

Jak mówi Wójt Gminy Lubań – Zbigniew Hercuń – „Mieszkańcy gminy Lubań czekają na nowe drogi. Oczekiwania są znacznie większe od naszych możliwości – ale w trosce o mieszkańców i ich bezpieczeństwo systematycznie remontowane są kolejne odcinki dróg na terenie gminy i podejmowane różne działania związane z ich modernizacją. Dlatego sukcesywnie z roku na rok staramy się zwiększać nakłady na naprawę i modernizację infrastruktury drogowej”.

Z całą pewnością, przebudowa drogi poprawi nie tylko bezpieczeństwo kierowców, ale też rowerzystów i pieszych – przebudowana droga zapewni dojazd nie tylko mieszkańcom do znajdujących się przy nich miejscowości, lecz także ułatwi turystom przemieszczanie się po naszym terenie.

logo stopka