Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

Rusza nabór do programu NOWE FIO

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursie NOWE FIO 2021.
Celem głównym Programu NOWEFIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.

Oferty o dofinansowanie można złożyć w ramach następujących Priorytetów:

Priorytet 1. (regrantingowy): Mikro-inicjatywy, który składa się z dwóch ścieżek: Regrantingu Wojewódzkiego i Regrantingu Tematycznego i Regionalnego. Maksymalna kwota dotacji w ramach ścieżki Regranting Tematyczny i Regionalny wynosi 1,5 mln zł (500 000 zł/rok). Natomiast maksymalna kwota dotacji w ramach ścieżki Regrantingu Wojewódzkiego uzależniona jest od danego województwa.
Priorytet 2.: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego. W tym priorytecie można ubiegać się o dotację w maksymalnej wysokości 300 tys. zł.
Priorytet 3.: Organizacje obywatelskie w życiu publicznym. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 300 tys. zł.
Priorytet 4.: Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich. W tym Priorytecie można ubiegać się o dotację w wysokości do 400 tys. zł.

Składane oferty mają realizować cel główny Programu NOWEFIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.
Najważniejsze informacje:
•jedna organizacja może złożyć jedną ofertę w Priorytecie 1 (regranting), w Priorytecie 2 lub 3, oraz w Priorytecie 4 (maksymalnie trzy oferty);
•nabór ofert rozpocznie się w dniu 08 marca 2021 roku o godzinie 14.00;
•termin składania ofert upływa 29 marca 2021 r. o godzinie 14.00,
•projekty mogą być realizowane od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2023 r.,
•maksymalna kwota dotacji uzależniona jest od Priorytetu (szczegółowe informacje w ogłoszeniu o konkursie);
•wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane.
Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej operatora programu Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego: https://niw.gov.pl/

Szczegółowe pytania na temat Programu NOWEFIO będzie można kierować w terminie naboru ofert  pod numerem telefonu 601-901-285 w dniach 08-29 marca 2021 w godz. 10:00-15:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo pod adres: FIO@niw.gov.pl

Źródło: Komitet do Spraw Pożytku Publicznego, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów https://www.gov.pl/web/pozytek/rusza-nabor-do-programu-nowe-fio
logo stopka