Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

Spotkanie informacyjne dot. Funduszy Europejskich na założenie działalności gospodarczej dla mieszkańców Dolnego Śląska

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze  zaprasza  na spotkanie informacyjne pt. „Fundusze Europejskie na założenie działalności gospodarczej”.

W trakcie spotkania informacyjnego  zostaną przedstawione możliwości otrzymania wsparcia finansowego na uruchomienie własnej działalności gospodarczej.  

Dla sprawnej organizacji webinarium prosimy o zgłaszanie się na spotkanie za pośrednictwem FORMULARZA REKRUTACYJNEGO do dnia 21.05.2024r., do godz. 9.00.Po rejestracji otrzymacie Państwo na swój adres e-mailowy potwierdzenie uczestnictwa  w  spotkaniu.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.

Do udziału zapraszamy mieszkańców Dolnego Śląska, którzy są osobami:

  • zarejestrowanymi bezrobotnymi lub
  • zarejestrowanymi poszukującym pracy, niezatrudnionymi i niewykonującym innej pracy zarobkowej lub
  • studentami ostatniego roku studiów wyższych niezatrudnionymi i niewykonującym innej pracy zarobkowej lub
  • poszukującymi pracy opiekunami osoby z niepełnosprawnością lub
  • poszukującymi pracy, których średniomiesięczne przychody z okresu ostatnich trzech miesięcy przed miesiącem złożenia wniosku o pożyczkę nie przekraczały przeciętnego wynagrodzenia.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze, ul. Bankowa 27 (sala konferencyjna Książnicy Karkonoskiej, III piętro),  22.05.2024r. (środa) w godz. 10.00 – 12.30.

Program spotkania:

  • źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz oferta Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich – Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze;
  • Przedstawienie ogólnych założeń oraz omówienie kryteriów wyboru projektów dot. pożyczki na uruchomienie własnej działalności gospodarczej „Wsparcie w Starcie – Pierwszy Biznes” – Polska Fundacja Przedsiębiorczości oddział  w Jeleniej Górze;
  • Rozpoczęcie działalności gospodarczej w kontekście ZUS – obowiązki, prawa oraz rodzaje ulg i innych form wsparcia przedsiębiorców” – Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Inspektorat w Jeleniej Górze;
  • „Zasady przyznawania dotacji, kwalifikowalność wydatków oraz najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu wniosku – Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze;
  • Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Ducha Gór”.

logo stopka