Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie  pn. „Remont wieży i elewacji kościoła Parafialnego p.w. św. Mikołaja w Henrykowie Lubańskim”.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja  w Henrykowie Lubańskim zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie  pn. „Remont wieży i elewacji kościoła Parafialnego p.w. św. Mikołaja w Henrykowie Lubańskim”.

Oferty należy składać tylko w formie papierowej w Urzędzie Gminy Lubań, ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań , w sekretariacie pok. Nr 14.

Termin składania ofert upływa w dniu  20.06.2024 r. do godz. 11:00.

Otwarcie ofert: 20.06.2024 r. godz. 12:00, w salin narad pok. Nr 22

Link do postępowania

https://gmina-luban-bip.sputnik.pl/kategorie/313-zamowienia-powyzej-130-tys-zl/artykuly/2608-parafia-rzymskokatolicka-w-henrykowie-lubanskim-zaprasza-do-zlozenia-oferty-na-zadanie-pn-remont-wiezy-i-elewacji-kosciola-parafialnego-pw-sw-mikolaja-w-henrykowie-lubanskim?lang=PL

 

logo stopka