Pozyskano środki na realizację projektu p.n.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Radostowie Średnim”

Pozyskano środki na realizację projektu p.n.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Radostowie Średnim”

4 Luty 2019 r. /  

Gmina Lubań pozyskała dofinansowanie na realizację operacji w wysokości 489 859,00 zł, co stanowi do 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Projekt pozyskał dofinansowanie w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji w...

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu

4 Luty 2019 r. /  

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji 40 przedszkolaków oraz umożliwienie równego dostępu do wysokiej jakości usług przedszkolnych w okresie 01.03.2019-29.02.2020, poprzez utworzenie 40 nowych miejsc w Przedszkolu, zakup wyposażenia, realizację dodatkowych zajęć dla dzieci, zatrudnienie...

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

4 Luty 2019 r. /  

Pozyskane środki finansowe umożliwiły gminie wyremontowanie dróg uszkodzonych podczas ulewnych deszczów, które miały miejsce w latach poprzednich. Jak podkreśla Wójt Gminy Lubań Zbigniew Hercuń są to kolejne inwestycje ujęte w protokole szkód, które doczekały się realizacji. Drogi te przez dłuższy...

Edukacja przedszkolna bez barier

Edukacja przedszkolna bez barier

2 Luty 2019 r. /  

Rozbudowa szkoły w Kościelniku była dla naszego samorządu bardzo ważną inwestycją. Placówka od lat borykała się z problemem lokalowym – to właśnie one w znacznym stopniu ograniczały możliwość stworzenia przedszkola i utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. W celu podniesienia standardów...