Konkurs „Piękna Wieś Dolnośląska 2023” Konkurs „Piękna Wieś Dolnośląska 2023”

Konkurs "Piękna Wieś Dolnośląska 2023"

16 Marzec 2023 r. /  

Samorząd Województwa Dolnośląskiego serdecznie zaprasza do udziału w konkursie „Piękna Wieś Dolnośląska 2023”.   Konkurs organizowany jest już po raz piętnasty i ma na celu wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu oraz promowanie wzorców działalności...

Życzenia na Dzień Sołtysa Życzenia na Dzień Sołtysa

Życzenia na Dzień Sołtysa

10 Marzec 2023 r. /  

Drodzy Sołtysi,      Samorząd Gminy Lubań, pragnie złożyć najserdeczniejsze podziękowania i wyrazy uznania, za pełną zaangażowania pracę na rzecz społeczności lokalnej, za rzetelne pełnienie służby społecznej oraz za wsparcie i troskę przejawiającą się skutecznym podejmowaniem decyzji...

Ubezpieczenie NNW dzieci rolników Ubezpieczenie NNW dzieci rolników

Ubezpieczenie NNW dzieci rolników

2 Marzec 2023 r. /  

    Ubezpieczenie NNW dzieci rolników   Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zawarł z AGRO Ubezpieczeniami umowę grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem...

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 marca 2023 r. Nowe kwoty przychodu decydujące  o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych  od dnia 1 marca 2023 r.

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 marca 2023 ...

2 Marzec 2023 r. /  

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 marca 2023 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.   Od 1 marca 2023 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty...