Oczekiwane inwestycje Oczekiwane inwestycje

Oczekiwane inwestycje

6 Luty 2019 r. /  

Z pozyskanych środków gmina Lubań zrealizuje projekt pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Radostowie Średnim”. Środki finansowe, przyznane na realizację ww. zadanie to kwota 489 859,00zł. Celem projektu jest stworzenie miejsca, w którym możliwe będzie zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców,...

Przekroczenia pyłu PM10 – Informacja z dnia 06.02.2019 r. Przekroczenia pyłu PM10 – Informacja z dnia 06.02.2019 r.

Przekroczenia pyłu PM10 – Informacja z dnia 06.02.2019 r.

6 Luty 2019 r. /  

Środki ostrożności: osoby wrażliwe powinny rozważyć ograniczenie czasu przebywania oraz wysiłku fizycznego na otwartym powietrzu (szczególnie w godzinach wieczornych). Zalecenia dla ludności po przekroczeniu dopuszczalnych stężeń pyłu PM10 w powietrzu: 1) unikanie palenia w piecach na paliwo stałe w...