Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

Kolejna droga do przebudowy w Gminie Lubań w ramach pozyskanego dofinansowania

Gmina Lubań pozyskała pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne pn. „Radostów Górny – droga dojazdowa do  gruntów rolnych”.

Pod koniec 2018 roku Gmina Lubań złożyła wnioski o przyznanie pomocy finansowej na realizację zadań związanych z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, za pośrednictwem Inspektora Terenowego w Jeleniej Górze. Po rozpatrzeniu wniosków, Zarząd Województwa Dolnośląskiego rozdysponował środki dla samorządów w województwie dolnośląskim. Gmina Lubań otrzymała dotacje w wysokości 147 000,00 zł.

Dotacja ze środków budżetu województwa, objęła drogę dojazdową do  gruntów rolnych zlokalizowaną w miejscowości Radostów Górny.Zaplanowany zakres robót dotyczy odcinka drogi o długości 0,700 km i obejmować będzie wykonanie drogi o pełnej konstrukcji podatnej i półsztywnej z podbudową i warstwą jezdną.

Przedmiotowa droga została wybrana ze względu na natężenie ruchu oraz potrzebę dostępności do gruntów rolnych dla mieszkańców gminy. Będzie to kolejna inwestycja którą będzie można zaliczyć do obszernego katalogu zadań zrealizowanych w obszarze drogownictwa. W czasie ostatnich lat działania samorządu, osiągnięto znaczący postęp w zakresie poprawy stanu dróg dojazdowych do gruntów rolnych – w widoczny sposób zwiększono bezpieczeństwo na drodze, a co najważniejsze usprawniono komfort jazdy dla rolników prowadzących w tym miejscu gospodarstwa rolne” – mówi Wójt Gminy Lubań Zbigniew Hercuń.

 

logo stopka