Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

Powiatowy Konkurs na Najładniejszą Zagrodę Powiatu Lubańskiego

Starostwo Powiatowe w Lubaniu wraz z Powiatowym Zespołem Doradców w Lubaniu Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, od lat są organizatorami Powiatowego Konkursu na Najładniejszą Zagrodę Powiatu Lubańskiego. Konkurs ten, cieszy się dużą popularnością wśród właścicieli zagród i gospodarstw położonych na terenach wiejskich. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach: Najładniejsza Zagroda oraz Najładniejsze Gospodarstwo Rolne.

Oceniając zagrody, komisja bierze pod uwagę m.in. ogólny wygląd posesji, stan techniczny i estetykę budynku, źródło zaopatrzenia w wodę, obiekty sanitarne, racjonalne zagospodarowanie części ogrodniczej.

W związku z powyższym, zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców Gminy Lubań do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu. Propozycję zagród i gospodarstw, które nie były w ciągu ostatnich trzech lat zgłaszane w tym konkursie, a mogłyby reprezentować gminę w etapie powiatowym, można zgłosić do Urzędu Gminy Lubań do dnia 30 maja 2022 roku.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są również w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Lubaniu, pod nr tel. 75 646 43 48.

logo stopka