Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

Zaproszenie do udziału w pracach nad Strategią ZIT ZOI

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Lubań do udziału w pracach nad Strategią ZIT ZOI.  Strategia będzie wykorzystywana w związku z wydatkowaniem środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

Na moment publikacji ankiety, Zarząd Województwa Dolnośląskiego deklaruje, że obszary ujęte w strategii, dotyczyć będą następujących obszarów z projektu programu FEDS 2021-2027: 
Efektywności energetycznej (infr. publiczna) – finansowanie EFRR
Gospodarki Wodno – Ściekowej- finansowanie EFRR
Ochrony przyrody i klimatu- finansowanie EFRR
Mobilność Miejska i Aglomeracyjna – finansowanie EFRR
Zrównoważony Rozwój Terytorialny- finansowanie EFRR – finansowanie EFS +
Dostęp do Edukacji w zakresie szkół zawodowych i przedszkoli – finansowanie EFS +
Usługi Społeczne – finansowanie EFS +

Wyżej wymienione obszary dotyczą głównie zadań realizowanych przez podmioty publicznie.
Niniejsza ankieta pomoże w ustaleniu Silnych, Słabych stron, Szans i Zagrożeń rozwojowych obszaru, objętego Strategią ZIT Zachodniego Obszaru Integracji.

Terytorialnie obszar ten tworzą następujące gminy:
Bogatynia, gmina Bolesławiec, gmina miejska Bolesławiec, Gromadka, gmina wiejska Lubań, gmina miejska Lubań, Nowogrodziec, Osiecznica, Pieńsk, Platerówka, Siekierczyn, Sulików, Warta Bolesławiecka, Węgliniec, Zawidów, gmina wiejska Zgorzelec i gmina miejska Zgorzelec.

Ankieta jest anonimowa.  Prosimy o wypełnienie ankiety zgodnie z instrukcjami podanymi przy każdym pytaniu. W każdej z części ankiety wskazano zjawiska wynikające z diagnozy społeczno – gospodarczej obszaru. Prosimy o ich weryfikację. Ponadto, można dodać propozycje, które w Państwa ocenie nie zostały wskazane. 

Uprzejmie prosimy, aby wskazywane przez Państwa zjawiska miały charakter ponadlokalny, występujący na terenie szerszym niż obszar jednej gminy.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety w terminie do 31.05.2022 r. 

Link do ankiety: https://swotzoi.webankieta.pl/.

logo stopka