Wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Finansów z dnia 15 czerwca 2020 r.

Wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Finansów z dnia 15 czerwca 2020 r.

24 Czerwiec 2020 r. /  

...

Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Komisji Infrastruktury Społeczno – Gospodarczej, Komisji Oświaty Kultury i Sportu, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 17 czerwca 2020 r.

Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Komisji Infrastruktury Społeczno - Gospodarczej, Komisji Oświaty Kultury i Sp ...

22 Czerwiec 2020 r. /  

...

„SPORTOWE WAKACJE +” – KONKURS NA DOFINANSOWANIE W 2020 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA SPORTU RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH

„SPORTOWE WAKACJE +” - KONKURS NA DOFINANSOWANIE W 2020 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA SPORTU RÓŻNYCH GRUP ...

18 Czerwiec 2020 r. /  

Zadania realizowane w ramach konkursu Wspieranie organizacji otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz innych grup społecznych i środowiskowych. Wspieranie organizacji turniejów sportowych. Wspieranie organizacji eventów, konkursów i innych wydarzeń...

Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłasza nabór do programu „Wspólnie dla dziedzictwa 2020

Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłasza nabór do programu „Wspólnie dla dziedzictwa 2020

16 Czerwiec 2020 r. /  

Stanowi on realizację zadania 3.2.1. „Program dotacyjny dla organizacji pozarządowych w zakresie popularyzowania i upowszechniania wiedzy o dziedzictwie kulturowym, budowania świadomości lokalnej, a także włączania społeczeństwa w opiekę nad zasobem dziedzictwa kulturowego” w ramach Krajowego programu...

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY DZIAŁAJ DALEJ FUNDACJI IM. STEFANA BATOREGO

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY DZIAŁAJ DALEJ FUNDACJI IM. STEFANA BATOREGO

16 Czerwiec 2020 r. /  

Pula środków na dotacje: 1 milion złotych. Kto może ubiegać się o dotację? O dotację mogą ubiegać się fundacje i stowarzyszenia prowadzące działania w obszarach priorytetowych Fundacji, szczególnie te, które w latach 2016-2019 otrzymały dotacje w programie Demokracja w Działaniu, a które w...

3. EDYCJA PROGRAMU „GENERACJA 6.0” FUNDACJI BGK

3. EDYCJA PROGRAMU „GENERACJA 6.0” FUNDACJI BGK

16 Czerwiec 2020 r. /  

Na co może być przeznaczone dofinansowanie? Dofinansowanie może być przeznaczone na: przygotowanie oraz prowadzenie zajęć, kursów lub warsztatów, o charakterze edukacyjnym lub rehabilitacyjnym, skierowanych do beneficjentów Projektu, zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych, potrzebnych do zrealizowania...

Konkurs grantowy „Moja Mała Ojczyzna"

Konkurs grantowy „Moja Mała Ojczyzna"

16 Czerwiec 2020 r. /  

Celem konkursu jest aktywizowanie społeczności lokalnych do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym oraz innowacyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznej, poprawa jej estetyki, funkcjonalności lub modernizacja. Wnioski mogą składać:1. Fundacje.2. Stowarzyszenia.3. Biblioteki...