POSTANOWIENIE NR 17/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W JELENIEJ GÓRZE II z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Lubań na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. POSTANOWIENIE NR 17/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W JELENIEJ GÓRZE II z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Lubań na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

POSTANOWIENIE NR 17/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W JELENIEJ GÓRZE II z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie ...

28 Kwiecień 2023 r. /  

POSTANOWIENIE NR 17/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W JELENIEJ GÓRZE II z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Lubań na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji...

2 maja (wtorek) Urząd Gminy Lubań będzie nieczynny 2 maja (wtorek) Urząd Gminy Lubań będzie nieczynny

2 maja (wtorek) Urząd Gminy Lubań będzie nieczynny

26 Kwiecień 2023 r. /  

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że we wtorek – 2 maja 2023 r. Urząd Gminy Lubań będzie nieczynny. Dzień wolny w dniu 2 maja 2023 roku, został wprowadzony Zarządzeniem Nr 2/2023 Wójta Gminy Lubań z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy...

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Aktualizacji Programu ochrony powietrza przyjętego uchwałą nr XXI/505/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. przekroczone zostały poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Aktualizacji Programu ochrony powietrza przyjętego uchwałą nr XXI/505/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. przekroczone zostały poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Aktualizacji Progr ...

18 Kwiecień 2023 r. /  

...

BEZPŁATNA POMOC DORADCÓW ROLNICZYCH podczas kampanii składania wniosków w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 BEZPŁATNA POMOC DORADCÓW ROLNICZYCH podczas kampanii składania wniosków w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

BEZPŁATNA POMOC DORADCÓW ROLNICZYCH podczas kampanii składania wniosków w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej ...

17 Kwiecień 2023 r. /  

BEZPŁATNA POMOC DORADCÓW ROLNICZYCH podczas kampanii składania wniosków w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Więcej informacji na stronie...

Konsultacje „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku w 2024 r.” Konsultacje „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku w 2024 r.”

Konsultacje "Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi p ...

11 Kwiecień 2023 r. /  

Szanowni Państwo, Zarząd Województwa Dolnośląskiego rozpoczyna konsultacje projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku w 2024 r.” Konsultacje odbędą...