Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2021 roku – 6 zadań Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2021 roku – 6 zadań

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2021 roku - 6 zada ...

25 Styczeń 2021 r. /  

W dniu 18 stycznia 2021 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 3306/VI/21 o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej 2021 r. Warunki realizacji zadań, kryteria oceny formalnej i merytorycznej zadań określa ogłoszenie konkursowe....

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2021 roku Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2021 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowe ...

25 Styczeń 2021 r. /  

Dnia 18 stycznia 2021 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę Nr 3298/VI/21 w sprawie głoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2021 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert. Termin...

Szczepienie przeciwko COVID-19 Szczepienie przeciwko COVID-19

Szczepienie przeciwko COVID-19

18 Styczeń 2021 r. /  

Od 15 stycznia rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Natomiast od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70. roku życia. 25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych...

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki w 2021 r. Minister Rozwoju, Pracy i Technologii ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki w 2021 r.

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z ...

15 Styczeń 2021 r. /  

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność w obszarze turystyki (w tym m.in. ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu,...

Dowóz na szczepienia w Gminie Lubań Dowóz na szczepienia w Gminie Lubań

Dowóz na szczepienia w Gminie Lubań

15 Styczeń 2021 r. /  

Informujemy, iż osoby z terenu Gminy Lubań, mające trudności z dostępem do punktu szczepień posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, lub osoby starsze, mogą zgłosić potrzebę dowozu do wyznaczonego punktu szczepień COVID-19. Dowozy realizowane będą od poniedziałku do...

DOTACJA DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Z FUNDUSZU PRACY DOTACJA DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Z FUNDUSZU PRACY

DOTACJA DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Z FUNDUSZU PRACY

8 Styczeń 2021 r. /  

Uwaga! Usługa realizowana jest wyłącznie przez Powiatowe Urzędy Pracy. KTO MOŻE OTRZYMAĆ DOTACJĘ Z FUNDUSZU PRACY? Dotację mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki: posiadają status mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy zgodnie z definicjami...