Gmina Lubań pozyskała ponad 1,5 mln zł na realizację zadań typu „Gospodarka wodno-ściekowa Gmina Lubań pozyskała ponad 1,5 mln zł na realizację zadań typu „Gospodarka wodno-ściekowa

Gmina Lubań pozyskała ponad 1,5 mln zł na realizację zadań typu „Gospodarka wodno-ściekowa

6 Luty 2020 r. /  

W dniu 22 stycznia br., na stronie UMWD opublikowano listę projektów informującą o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym...

X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” rozpoczęty X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” rozpoczęty

X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i ...

17 Styczeń 2020 r. /  

Aby przystąpić do Konkursu należy wykonać pracę plastyczną w formacie A3, w dowolnej technice na temat zapobiegania wypadkom i chorobom związanym z obecnością zwierząt w gospodarstwie rolnym. Na każdym etapie konkursu zgłoszone prace oceniane będą w podziale na dwie kategorie wiekowe (kl. 0-III...

Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Lubań Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Lubań

Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Lubań

13 Styczeń 2020 r. /  

Mieszkańcy mogą już cieszyć się z nowo przebudowanej drogi  - w dniu 19.12.2019 r. nastąpił końcowy odbiór zadania. W wyniku przeprowadzonych robót drogowych wykonano podbudowę z kamienia łamanego na długości 274,00m, ułożenie warstwy wiążącej z mieszkanki mineralno-asfaltowej o szer....