Przebudowa drogi gminnej w Henrykowie Lubańskim Przebudowa drogi gminnej w Henrykowie Lubańskim

Przebudowa drogi gminnej w Henrykowie Lubańskim

14 Grudzień 2019 r. /  

Zakres rzeczowy zadania pn. „Przebudowa drogi w Henrykowie Lubańskim dz. nr 1207”, obejmował budowę II etapu tj. od km 0+145,68 m do km 0+472,00 m. W ramach zadania inwestycyjnego, wykonano roboty związane z przebudową odcinka drogi o łącznej długości 326,32 m - zakres prac obejmował: wykonanie podbudowy...

Nowe oświetlenie w Gminie Lubań Nowe oświetlenie w Gminie Lubań

Nowe oświetlenie w Gminie Lubań

14 Grudzień 2019 r. /  

6 grudnia br., dokonano odbioru zadań inwestycyjnych, w ramach których wykonano budowę oświetlenia drogowego w czterech miejscowościach Gminy Lubań: Mściszów, Nawojów Łużycki, Radogoszcz oraz Radostów Średni. Całkowita wartość robót wyniosła 207 532,75 zł. Projekt przewidywał wykonanie...