III edycja Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP III edycja Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

III edycja Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

24 Styczeń 2023 r. /  

Trwa III edycja Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich organizowanego z inicjatywy Małżonki Prezydenta RP. W ramach dwuetapowego wydarzenia wyłonione zostaną najlepsze w Polsce Koła Gospodyń Wiejskich, których działalność polega m.in. na podtrzymywaniu i utrwalaniu rodzimego folkloru, tradycji i obyczajów...

Przyjmowanie wniosków na II transzę preferencyjnego zakupu węgla Przyjmowanie wniosków na II transzę preferencyjnego zakupu węgla

Przyjmowanie wniosków na II transzę preferencyjnego zakupu węgla

13 Styczeń 2023 r. /  

Gmina Lubań rozpoczyna przyjmowanie wniosków na drugą transzę preferencyjnego zakupu węgla dla mieszkańców, na okres od 1 stycznia 2023 roku do 30 kwietnia 2023 r. Mieszkańcy Gminy Lubań zainteresowani kupnem węgla, zobowiązani są do złożenia wniosku o zakup preferencyjny. Wniosek o preferencyjny...

Zmienia się wysokość minimalnej podstawy wymiaru miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej Zmienia się wysokość minimalnej podstawy wymiaru miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej

Zmienia się wysokość minimalnej podstawy wymiaru miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzą ...

2 Styczeń 2023 r. /  

    Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1952) w 2023 roku...

Nowa pracownia animacji i edukacji kulturalnej w Centrum Integracji Społecznej w Henrykowie Lubańskim już działa! Nowa pracownia animacji i edukacji kulturalnej w Centrum Integracji Społecznej w Henrykowie Lubańskim już działa!

Nowa pracownia animacji i edukacji kulturalnej w Centrum Integracji Społecznej w Henrykowie Lubańskim już działa!

22 Grudzień 2022 r. /  

                      Mieszkańcy Gminy Lubań mogą korzystać z nowej pracowni animacji i edukacji kulturalnej w Centrum Integracji Społecznej w Henrykowie Lubańskim. Przestrzeń pracowni wyposażono w regały, stoły i...