Przekroczenia pyłu PM10 – Informacja z dnia 26.02.2019 r. Przekroczenia pyłu PM10 – Informacja z dnia 26.02.2019 r.

Przekroczenia pyłu PM10 – Informacja z dnia 26.02.2019 r.

26 Luty 2019 r. /  

Środki ostrożności: osoby wrażliwe powinny rozważyć ograniczenie czasu przebywania oraz wysiłku fizycznego na otwartym powietrzu (szczególnie w godzinach wieczornych). Zalecenia dla ludności po przekroczeniu dopuszczalnych stężeń pyłu PM10 w powietrzu: 1) unikanie palenia w piecach na paliwo stałe w...