zdalna Szkoła+ zdalna Szkoła+

zdalna Szkoła+

14 Lipiec 2020 r. /  

Gmina Lubań po raz kolejny złożyła wniosek i otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I ,,Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: ,,Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego...

zdalna Szkoła zdalna Szkoła

zdalna Szkoła

14 Lipiec 2020 r. /  

Gmina Lubań realizuje w ramach Programu Operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I ,,Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: ,,Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca...