Oczekiwane inwestycje Oczekiwane inwestycje

Oczekiwane inwestycje

6 Luty 2019 r. /  

Z pozyskanych środków gmina Lubań zrealizuje projekt pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Radostowie Średnim”. Środki finansowe, przyznane na realizację ww. zadanie to kwota 489 859,00zł. Celem projektu jest stworzenie miejsca, w którym możliwe będzie zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców,...